Biuletyn Informacji Publicznej Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Węgrowie: - Konta bankowe - Sąd Rejonowy w Węgrowie

Sąd Rejonowy w Węgrowie
Ostatnia aktualizacja strony: 31.08.2017, 09:35

Konta bankowe

Wtorek, 02 grudnia 2008

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Węgrowie:

 
 
Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary
 
NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0024 3722 3100 0000
 
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU!
 
Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe:
 

                                         

Wydział I Cywilny 54 1010 0055 1643 0041 5500 0001
Wydział II Karny 27 1010 0055 1643 0041 5500 0002
Wydział III Rodzinny i Nieletnich 97 1010 0055 1643 0041 5500 0003
Wydział V Księgi Wieczyste 43 1010 0055 1643 0041 5500 0005
Księgowość 26 1010 0055 1643 0041 5500 0020
Sekcja Wykonawcza 62 1010 0055 1643 0141 5500 0002

                              

 
Rachunek sum na zlecenie PLN (zaliczki)  – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy
 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
18 1130 1020 0013 4406 3320 0005
 
Rachunek sum depozytowych w PLN – kaucje, depozyty, poręczenia majątkowe, wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
62 1130 1017 0021 1001 2490 0004
 
Rachunek sum depozytowych w USD
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
35 1130 1017 0021 1001 2490 0005

Rachunek sum depozytowych w EUR
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  19 1130 1017 0021 1001 2490 0002

Rachunek sum depozytowych w CHF
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  46 1130 1017 0021 1001 2490 0001

Rachunek sum depozytowych w GBP
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
 
89 1130 1017 0021 1001 2490 0003

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
88 1130 1020 0013 4406 3320 0006

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
39 1130 1017 0013 4406 3320 0007


 

Metadane

Data publikacji 02.12.2008
Data modyfikacji 25.05.2017 Statystyka strony:13524
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wanda Michalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach Księgowość
Osoba modyfikująca informację:
Artur Małkowski
©1999-2017 Sąd Rejonowy w Węgrowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL