Biuletyn Informacji Publicznej Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Węgrowie: - Konta bankowe - Sąd Rejonowy w Węgrowie

Sąd Rejonowy w Węgrowie
Ostatnia aktualizacja strony: 18.12.2018, 15:16

Konta bankowe

Wtorek, 02 grudnia 2008

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Węgrowie:

 
 
Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary
 
NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0024 3722 3100 0000
 
WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU!
 
Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe:
 

                                         

Wydział I Cywilny 54 1010 0055 1643 0041 5500 0001
Wydział II Karny (należności w sprawach sądowych) 27 1010 0055 1643 0041 5500 0002
Wydział III Rodzinny i Nieletnich 97 1010 0055 1643 0041 5500 0003
Wydział V Księgi Wieczyste 43 1010 0055 1643 0041 5500 0005
Księgowość 26 1010 0055 1643 0041 5500 0020
   

                              

 
Rachunek sum na zlecenie PLN (zaliczki)  – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy
 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
18 1130 1020 0013 4406 3320 0005
 
Rachunek sum depozytowych w PLN – kaucje, depozyty, poręczenia majątkowe, wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych
 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
62 1130 1017 0021 1001 2490 0004
 
Rachunek sum depozytowych w USD
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
35 1130 1017 0021 1001 2490 0005

Rachunek sum depozytowych w EUR
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  19 1130 1017 0021 1001 2490 0002

Rachunek sum depozytowych w CHF
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  46 1130 1017 0021 1001 2490 0001

Rachunek sum depozytowych w GBP
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
 
89 1130 1017 0021 1001 2490 0003

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
88 1130 1020 0013 4406 3320 0006

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
39 1130 1017 0013 4406 3320 0007


 

Metadane

Data publikacji 02.12.2008
Data modyfikacji 17.10.2017 Statystyka strony:17357
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wanda Michalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach Księgowość
Osoba modyfikująca informację:
Artur Małkowski
©1999-2018 Sąd Rejonowy w Węgrowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL