Sąd Rejonowy w Węgrowie

https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/aktualnosci/4491,Informacja-dot-utworzenia-z-dniem-01012015-roku-Sadu-Rejonowego-w-Sokolowie-Podl.html
2021-01-21, 00:39

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dot. utworzenia z dniem 01.01.2015 roku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 roku w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia niektórych sądów  rejonowych  (Dz.  U.  z  2014r.  poz. 1404)  na  podstawie  § 1 pkt  21 tego  rozporządzenia w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach został utworzony Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim.

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim obejmie swoim obszarem właściwości:
  •  miasta: Sokołów Podlaski,
  • gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń.
KONTAKT
 
SĄD REJONOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. ks. Bosco 3,
08-300 Sokołów Podlaski
NIP:       823 166 00 31
REGON:  000571501-00055

Godziny urzędowania:
Sąd Rejonowy:
8.00 - 18.00 (poniedziałek)
8.00 - 16.00 (wtorek-piątek)
Kasa Sądu: 8.30 - 14.00

Sekreteriaty Wydziałów przyjmują interesantów:
12.00-18.00 (poniedziałek)
09.00-15.00 (wtorek-piątek)
Telefon: (centrala) (025) 787-23-94
Fax: (025) 787-23-94
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 

Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.

Przewodniczący Wydziału – SSR Józef Cejmer
Kierownik Sekretariatu
- Anna Sieniuta
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 111
Telefon: (025) 787-23-97
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 12.00 do 18.00
wtorek - piątek od 9.00 do 15.00

Wydział Karny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, do rozpoznawania spraw o wykroczenia w I instancji; o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw rozpoznawanych z udziałem ławników; o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

Przewodniczący Wydziału – SSR Mariusz Wysokiński
Kierownik Sekretariatu - Iwona Jaskółka
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 125
Telefon: (025) 787-23-96
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 12.00 do 18.00
wtorek - piątek od 9.00 do 15.00

Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.
Przewodniczący Wydziału – SSR Sławomir Onisko
Kierownik Sekretariatu – Bożena Toczyska
Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 105
Telefon: (025) 787-23-98
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 12.00 do 18.00
wtorek - piątek od 9.00 do 15.00

Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Przewodniczący Wydziału – Referendarz sądowy Monika Remiszewska - Osipiak
Kierownik Sekretariatu – Jolanta Zatkalik

Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 120
Telefon: (025) 787-26-08
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 12.00 do 18.00
wtorek - piątek od 9.00 do 15.00

RACHUNKI BANKOWE

Numery kont bankowych 
Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim:

 
Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary
 
Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0003 0322 3100 0000
 
Rachunek sum na zlecenie PLN (zaliczki)  – zaliczki sądowe wpłacane w związku z postępowaniem sądowym
 
Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002
 
Rachunek sum depozytowych w PLN – sumy depozytowe, które stanowią kaucje, zabezpieczenia
 
Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004
 
Rachunek sum depozytowych w USD

Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005

Rachunek sum depozytowych w EUR

Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  22 1130 1017 0021 1001 2290 0002

Rachunek sum depozytowych w CHF

Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  49 1130 1017 0021 1001 2290 0001

Rachunek sum depozytowych w GBP

Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  92 1130 1017 0021 1001 2290 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – nawiązki na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz pomocy Pokrzywdzonym
 
Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007

Metadane

Data publikacji : 23.12.2014
Data modyfikacji : 30.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Salach
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Salach

Opcje strony