Sąd Rejonowy w Węgrowie

https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/elektroniczna-skrzynka/719,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html
22.05.2024, 11:26
Adres elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP:  Sąd Rejonowy w Węgrowie
 
adres skrzynki ESP:  /g1bfn536v2/skrytka
 
W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Węgrowie: 
 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8:00 – 18:00; wtorek - piatek 8:00 – 16:00) do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Węgrowie mieszczącego się w budynku przy ul. Przemysłowej 20 na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD, DVD
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Węgrowie: 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, do czasu uruchomienia przez MSWIA Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz opublikowania w nim wzoru elektronicznego dokumentu, doręczanie dokumentów za pośrednictwem ePUAP będzie możliwe w ramach narzędzi funkcjonalnych udostępnianych przez tę platformę.

Metadane

Data publikacji : 05.11.2009
Data modyfikacji : 19.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony