Sąd Rejonowy w Węgrowie

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno – edukacyjnych

dla realizacji art. 72 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Rejonowego w Węgrowie
 
 
Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw pko bezpieczeństwu w komunikacji
 
Programy dla sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy
 

Węgrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adresaci programu: sprawcy przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie.
Nazwa programu:    Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Piłsudskiego 23
Telefon:          +48 25 792 02 90,
E- mail:           oik@pcpr.wegrow.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne
Pojemność jednej edycji:   program realizowany na bieżąco, sukcesywnie w miarę zapotrzebowania.
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od potrzeb
 
 
Węgrów, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
 
Adresaci programu: sprawcy przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie
Nazwa programu:    indywidualne spotkania edukacyjne, indywidualna terapia ofiar i sprawców przemocy w rodzinie
Nazwa podmiotu realizującego program:        Węgrów Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adres:             Węgrów ul. Kościuszki 15a
Telefon:           +48 25 792 28 23
E- mail:           brak
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, ambulatoryjne
Pojemność jednej edycji:   program realizowany na bieżąco, sukcesywnie w miarę zapotrzebowania
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         edukacja - 2 do 5 tyg, terapia indywidualna do 25 tyg.
Liczba dni w tygodniu:      1
Wymiar dzienny w godzinach:     30 - 45 min.
 
 
Program dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
 
 
Węgrów, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
 
Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu.
Nazwa programu:    Pełnoprofilowany Program Terapii Odwykowej
Nazwa podmiotu realizującego program:        Węgrów Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adres:             Węgrów ul. Kościuszki 15a
Telefon:          +48 25 792 28 23
E- mail:           brak
Odpłatność:     nie
Forma:            leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa. 
Pojemność jednej edycji:   do 12 osób w grupach otwartych
Liczba zrealizowanych edycji:     program realizowany jest w cyklu ciągłym.
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         program podstawowy około 25 tygodni, program ponadpodstawowy do jednego roku
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     1 godzina
 
 
Węgrów, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
 
Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu.
Nazwa programu:    Pełnoprofilowany Program Terapii Współuzależnienia
Nazwa podmiotu realizującego program:        Węgrów Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adres:             Węgrów ul. Kościuszki 15a
Telefon:          +48 25 792 28 23
E- mail:           brak
Odpłatność:     nie
Forma:            leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa
Pojemność jednej edycji:   do 12 osób w grupach otwartych
Liczba zrealizowanych edycji:     program realizowany jest w cyklu ciągłym
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         program podstawowy około 25 tygodni, program ponadpodstawowy do jednego roku
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     1 godzina
 
Węgrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
Adresaci programu: osoby uzależnione od środków psychoaktywnych
Nazwa programu:    Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Piłsudskiego 23
Telefon:          +48 25 792 02 90 
E- mail:           oik@pcpr.wegrow.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe (grupy wsparcia)
Pojemność jednej edycji:   nieograniczona
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od potrzeb
 
Węgrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
Adresaci programu: osoby współuzależnione
Nazwa programu:    Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Piłsudskiego 23
Telefon:           +48 25 792 02 90
E- mail:           oik@pcpr.wegrow.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe (grupy wsparcia)
Pojemność jednej edycji:   nieograniczona
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od potrzeb
 
 
Inne programy.
 

Węgrów, Centrum Pomocy Społecznej

Adresaci programu: osoby bezrobotne, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne, bezdomne, zwalniane z Zakładów Karnych
Nazwa programu:    Kontakt socjalny twoją szansą
Nazwa podmiotu realizującego program:        Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Gdańska 69
Telefon:          +48 25 792 20 57
E- mail:           cpsw w@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe (grupy wsparcia)
Pojemność jednej edycji:   11 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     1
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         26 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      w fazie projektowania
Wymiar dzienny w godzinach:     w fazie projektowania
 
Węgrów, Centrum Pomocy Społecznej
 
Adresaci programu: osoby bezrobotne, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne, bezdomne, zwalniane z Zakładów Karnych
Nazwa programu:    Kontakt socjalny twoją szansą II etap
Nazwa podmiotu realizującego program:        Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Gdańska 69
Telefon:          +48 25 792 20 57
E- mail:           cpsw w@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe
Pojemność jednej edycji:   14 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     1
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         26 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      w fazie projektowania
Wymiar dzienny w godzinach:     w fazie projektowania

 

Zgodność zamieszczonych danych została zweryfikowana w dniu 28 września 2009 roku przez Zastępcę Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach we współpracy z Przewodniczącym Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Metadane

Data publikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Grzelak Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry