Sąd Rejonowy w Węgrowie

I Ns 257/17 - spadkodawców Zofii Teresy Suchodolskiej i Zdzisława Suchodolskiego

Dnia 16 października 2017r.

 

Sygn. akt: I  Ns 257/17

 

         

Zarządzenie o dokonaniu ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza

         

Na podstawie art. 6381 § 1 kpc w zw. z art. 6363 § 3 kpc zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz na tablicy ogłoszeń Sądu ogłoszenie następującej treści:

               W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Węgrowie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 13 września 2017r. został złożony przez Anetę Żabińską         i Iwonę Suchodolską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawców: Zofii Teresy Suchodolskiej, urodzonej dnia 22 września 1950r. w Grabinie, ostatni adres zamieszkania: ul. Przemysłowa 3/24, 07-130 Łochów, zmarłej dnia 14 stycznia 2017r. oraz Zdzisława Suchodolskiego, urodzonego dnia 13 listopada 1952r. w Ogrodnikach, ostatni adres zamieszkania: ul. Przemysłowa 3/24, 07-100 Łochów, zmarłego dnia 14 stycznia 2017r.

 

 

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2017
Obowiązuje od : 23.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski

Opcje strony

do góry