Sąd Rejonowy w Węgrowie

I Ns 388/18 - spadkodawca Eugeniusz Lucjan Górski

Węgrów, dnia 14 lutego 2019 r.

 

 

Sygn. akt I Ns 388/18

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 11 lutego 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Węgrowie został złożony wykaz inwentarza spadku po Eugeniuszu Lucjanie Górskim, PESEL 55091809317, zmarłym dnia 25 grudnia 2017 r. w Węgrowie, ostatnio stale zamieszkałym w Górkach Grubakach.

 

 

P O U C Z E N I E

 

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 638¹ § 3 pkt. l k.p.c.). Spadkobiercy uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638¹ § 3 pkt 2 k.p.c.)

Metadane

Data publikacji : 26.02.2019
Obowiązuje od : 26.02.2019
Obowiązuje do : 26.02.2029
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski

Opcje strony

do góry