Sąd Rejonowy w Węgrowie

Koordynator do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz.1062) na Koordynatora do spraw dostępności
w Sądzie Rejonowym w Węgrowie została wyznaczona Pani Sylwia Lewandowska.

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należyw szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ww. Ustawy;
  • monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • przedstawianie Prezesowi i Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Siedlcach bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

Kontakt:

Sylwia Lewandowska

Koordynator do spraw dostępności

Sąd Rejonowy w Węgrowie

ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów

tel. 025 792 22 31

e-mail: sylwia.lewandowska@wegrow.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 25.09.2020
Data modyfikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Grzelak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony

do góry