Sąd Rejonowy w Węgrowie

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Biuro Obsługi Interesantów zostało powołane z dniem 4 lutego 2019 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 25 stycznia 2019 r. o nr 2/2019

 

  1. Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) wraz z Czytelnią Akt powołane jest do obsługi interesantów wydziałów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Węgrowie znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20.
  2. Biuro Obsługi Interesantów jest czynne w dniach pracy Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są:
  • w poniedziałki w godzinach od 8.15 do 17.45 – z zastrzeżeniem przerwy w pracy od godziny 12.00 do 12.20; 
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.15 do 15.45 - z zastrzeżeniem przerwy w pracy od godziny 12.00 do 12.20.  

Interesanci mogą kontaktować się z BOI osobiście, telefonicznie pod nr (25) 792-22-31 wew. 1, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sądu (z dopiskiem BOI) oraz przy pomocy poczty elektronicznej: boi@wegrow.sr.gov.pl

 

UWAGA!!!

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez Interesantów, która wskazuje interesantowi sposób w jaki ma on prezentować swoje stanowisko przed sądem jak i rodzaju czynności jakie może podjąć w konkretnej sprawie, toczącej się przed sądem. Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.

 

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do BOI.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy okazać dowód osobisty.

UWAGA!

W trakcie bezpośredniej obsługi interesantów na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

Metadane

Data publikacji : 31.01.2019
Data modyfikacji : 18.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony

do góry