Sąd Rejonowy w Węgrowie

I Ns 460/22

Dnia 9 marca 2023 r.
Sygn. akt Ns 460/22


O G Ł O S Z E N I E

    „Postanowieniem z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie sygn. akt I Ns 460/22 Sąd Rejonowy w Węgrowie zezwolił na złożenie przez Powiat Węgrowski do depozytu sądowego kwoty 7.655 (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 16 sierpnia 2022r. nr sprawy G.683.21.94.2021 za działki położone w obrębie Wyczółki, gmina Wierzbno,  powiat węgrowski, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 28/5 o pow. 0,0086 ha, nr 80/1 o pow. 0,0156 ha i 163/3 o pow. 0,0154 ha na rzecz Stefana Zalewskiego i Zofii Zalewskiej oraz jako osoby, którym kwota ta ma być wypłacona, wskazał spadkobierców Stefana Zalewskiego, syna Józefa i Ewy, zmarłego dnia 9 czerwca 1975r. oraz Zofii Zalewskiej, córki Ludwika i Katarzyny, zmarłej dnia 22 sierpnia 1988r., pod warunkiem złożenia przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po nich lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po nich. Sąd wzywa spadkobierców Stefana Zalewskiego i Zofii Zalewskiej do odbioru depozytu w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia wezwania do jego odbioru dokonanego poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Węgrowie pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu skutkującego przejściem zdeponowanych środków na rzecz Skarbu Państwa”.

 

Metadane

Data publikacji : 15.03.2023
Data modyfikacji : 20.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Grzelak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Artur Małkowski

Opcje strony

do góry