Biuletyn Informacji Publicznej Portal Informacyjny - Sąd Rejonowy w Węgrowie

Sąd Rejonowy w Węgrowie
Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2019, 09:29

Portal Informacyjny

Wtorek, 13 stycznia 2015

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostęp do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Węgrowie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu.
Podane w nim dane weryfikowane są przez kierowników sekretariatów lub wyznaczonych przez nich pracowników poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Szczegółowy opis procedury rejestracji, zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Węgrowie określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Zarejesrtowani już użytkownicy PI mogą również korzystać z portalu innej apelacji. Kliknij na fragment instrukcji zawierający proces tworzenia nowego konta w PI innej apelacji by poznać krok po kroku sposób rejestracji.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https://portal.lublin.sa.gov.pl
 

Problemy związane w działaniem Portalu Informacyjnego należy zgłaszać do Ośrodka Wsparcia Informatycznego w Elblągu
tel: (+48) 71 748 96 00
mail: portal@gdansk.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji 13.01.2015
Data modyfikacji 01.10.2015 Statystyka strony:9388
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Chemycz
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Salach
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Węgrowie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL