Sąd Rejonowy w Węgrowie

  Oddział Administracyjny - do zakresu oddziału należą w szczególności:

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 • sprawy dyscyplinarne urzędników sądu;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sadu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesa/-ów sądu;
 • opracowanie projektu budżetu sądu;
 • wykonywanie budżetu sądu;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości sądu;
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenie i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa sądu;
 • prowadzenie powielarni;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.
p.f. Kierownik Oddziału Administracyjnego – Joanna Żółkowska
Sekretariat Oddziału mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20.
Telefon: (25) 792 23 77
E-mail: administracja@wegrow.sr.gov.pl
 
  
W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego.
 
Główny Księgowy – Elżbieta Baranowska
Telefon: (25) 792 26 21
E-mail: ksiegowosc@wegrow.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 22.03.2007
Data modyfikacji : 25.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Orzechowski
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Żółkowska

Opcje strony

do góry