Sąd Rejonowy w Węgrowie

https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/struktura-organizacyjna/status-prawny-jednostki/71,Status-prawny-jednostki.html
2022-10-08, 00:00

      Sąd Rejonowy w w Węgrowie jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 

      Sąd Rejonowy w Węgrowie utworzony utworzony został w 1975 r.  na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r., Nr 18, poz. 99)


      Sąd Rejonowy w Węgrowie, jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości:

  • miasta: Węgrów, Łochów.
  • gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:  

Pod względem finansowym Sąd Rejonowy w Węgrowie stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa. 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2004
Data modyfikacji : 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Salach

Opcje strony