Sąd Rejonowy w Węgrowie

      Na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Nr 81/03/DO), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem z dnia 15.12.2009 (Nr 208/09/DO) w Sądzie Rejonowym w Węgrowie  funkcjonują następujące wydziały:

 

I Wydział Cywilny  – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.
 
Przewodniczący Wydziału - SSR Izabela Iwanowska
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Kulicka
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Telefon: (25) 792-23-15 wew. 11
E-mail: cywilny@wegrow.sr.gov.pl
 
 
II Wydział Karny do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, do rozpoznawania spraw o wykroczenia w I instancji; o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw rozpoznawanych z udziałem ławników; o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.
 
Przewodniczący Wydziału - SSR Anna Konieczny
Kierownik Sekretariatu - Ewa Chojecka
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Telefon: (25) 792-23-45 wew. 12
E-mail: karny@wegrow.sr.gov.pl
 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny) - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.

Przewodniczący Wydziału – SSR Marek Szczepanik
Kierownik Sekretariatu – Barbara Kudelska
Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Telefon:  (25)792-24-78 wew. 13
E-mail: rodzinny@wegrow.sr.gov.pl
 
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
 
Przewodniczący Wydziału – Starszy Referendarz sądowy Beata Sulińska - Gromek
Kierownik Sekretariatu – Teresa Batorowicz

Sekretariat mieści się w: budynek SR w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 20
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od 9.00 do 18.00; wtorek - piątek od 08.30-15.30
Telefon: (25) 792-24-03 wew. 15
E-mail: ksiegi.wieczyste@wegrow.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 04.10.2004
Data modyfikacji : 28.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony

do góry