Sąd Rejonowy w Węgrowie
Data Opis Załączniki Szczegóły
02.03.2022 Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sądu Rejonowego w Węgrowie na 2022 rok
więcej
15.07.2022 A.261-41/2022 Analiza rynku dot. Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy systemu kontroli dostępu oraz remontu systemu PPOŻ i SSWiN budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie
więcej
19.07.2022 A.261-39/2022 Wynajem, instalację i serwis 1 szt. urządzenia samoobsługowego terminala płatniczego typu CAT, w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie
więcej
20.07.2022 A.261-43/2022 Remont pomieszczeń Oddziału Administracji Sądu Rejonowego w Węgrowie
więcej
09.08.2022 A.261-41/2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu systemu kontroli dostępu z połączeniem do istniejącego systemu rejestracji czasu pracy, remontu w zakresie dostosowania budynku do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz związane z tym remonty systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu p.poż. – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
więcej
05.10.2022 A.261-58/2022 Analiza rynku dot. Usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i dozoru obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie
więcej
do góry