Sąd Rejonowy w Węgrowie
Data Opis Załączniki Szczegóły
09.03.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
więcej
30.06.2021 A.261-33/2021 Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi
więcej
09.07.2021 A.261-48/2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi
więcej
20.07.2021 A.261-53/2021 Świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Węgrowie
więcej
21.07.2021 A.261-55/2021 Dostawa i montaż mebli gabinetowych w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie
więcej
27.08.2021 A.261-62/2021 Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi
więcej
do góry